Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo „Mirski+Dittrich” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zakup usługi doradczej w celu opracowania strategii rozwoju firmy o nazwie BudowlanoDekarskie Przedsiębiorstwo Mirski+Dittrich Sp. z o.o.”
Celem projektu jest opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie projektu z UE: 55 999,70 PLN

 

 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Zakup usługi doradczej w celu opracowania strategii rozwoju firmy o nazwie Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo Mirski+Dittrich Sp. z o.o.” (dalej: Projekt) w ramach projektu grantowego „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MSP – ZIT WROF”, realizowanego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałanie 1.3.2 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF”, Schemat 1.3 C.2 „Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB”, Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo „Mirski+Dittrich” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na nabycie usługi doradczej.

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 10.07.2018r. (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie jej wysłanie)

Treść zapytania ofertowego – plik do pobrania: Zapytanie ofertowe Mirski+Dittrich

Załącznik nr 1 Formularz oferty – plik do pobrania: Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy Mirski+Dittrich